Marcin Dutka urodził się w 1974 roku w Warszawie. Zdobył wykształcenie zarówno w malarstwie jak i w muzyce. Tworzy w obydwu tych dziedzinach.


"Muzyka moja jest tak sprzęgnięta z malarstwem, że kiedy stawiam obraz na głowie, słyszę ją od końca."

"Kiedyś poprosiłem kreskę, by opowiedziała mi coś o mnie i tak powstały wszystkie moje rysunki."
Marcin Dutka was born in 1974 in Warsaw. He received education in fine arts as well as in music. He works in both of these fields.


"My music is coupled to my painting in such a way that when I turn a painting upside down I hear my music backwards."

"Once I asked a line to tell me something about me and this is how all my drawings were created."